آخرین خبر/ طناز طباطبایی با انتشار این عکس نوشت:
و تمام...
.
.
تجربه‌ای ناب و به یاد موندنی، کنار یک گروه دوست داشتنی
.
.
و رضا ثروتی درخشان ، به قول اصغر پیران این کار مثل زندگی بود، همه چیز داشت و فقط یک چیز نداشت چرخش دکور که به راستی اگر اتفاق
می‌ افتاد غنای مفهومی و بصری نمایش صد چندان می‌شد.
.
.
همه‌گی خسته نباشید کیف کردم کنار تک تکتون.
.
.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی