آخرین خبر/ استایل لادن مستوفی در هفتمین جشنواره فیلم شهر.