صبا/ لغو اکران «شبی که ماه کامل شد» در سرگروه نیاز به مصوبه شورا دارد.
غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره اینکه آیا انصراف تهیه کننده «شبی که ماه کامل شد» امکان اجرایی شدن دارد گفت: آقای محمدحسین قاسمی نظر خود را بیان کردند و این موضوع برای اجرایی شدن باید در جلسه شورای صنفی نمایش طرح موضوع و درباره آن تصمیم گیری شود.
فرحی افزود: تا جلسه روز یکشنبه آینده فیلم «شبی که ماه کامل شد» در سینمای سرگروه اکران می شود تا پس از آن در جلسه راجع به آن تصمیم گیری شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید