آخرین خبر/ شهرام شاه حسینی با انتشار این عکس نوشت: آنچه از ما میماند هیچ است حرف من نیست#قصر شیرین عکس از شهاب اسدیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید