آخرین خبر/ نادر سلیمانی با انتشار این عکس نوشت: آنچه در آینده از من خواهید دید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید