اعتماد/ می‌توانیم در چارچوب‌های نظام و قانون اساسی با نظارت قوی و کارآمد سران سه قوه و همین‌طور نظارت خود صداوسیما بر برنامه‌ها، هزینه دولتی و بودجه دولتی صداوسیما را به حداقل برسانیم.
اگر بتوانیم برنامه‌سازی بعضی از شبکه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، صداوسیما به یک سازمان درآمدزا تبدیل خواهد شد و همین‌طور، هزینه دولت در این بخش به حداقل خواهد رسید.
دولت وقتی به سازمان صدا و سیما بودجه می‌دهد، می‌تواند به عنوان عضو شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما نظارت داشته باشد. ضمن اینکه نظارت این شورا بر عملکرد صداوسیما صرفا نظارت بودجه‌ای نیست، بلکه دامنه‌ای وسیع‎‎تر دارد و می‌تواند جنبه‌های مختلفی از عملکرد این سازمان از جمله محتوای آن را هم در بر بگیرد.
به نفع همه از جمله خود سازمان صداوسیماست که بیش از پیش از نگاه نظارتی شورای نظارت که نمایندگان سه قوه در آن عضویت دارند، بهره‌مند شود. چنین نظارتی، می‌تواند سطح کیفی برنامه‌های صدا و سیما را تا حد زیادی ارتقا بخشد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید