آخرین خبر/ پژمان جمشیدی با انتشار این عکس نوشت: خوشگله زادروزت خجسته
خیلی ساله دوستیم و دوست دارم اما از سریال پژمان، شدیم یار و برادر و همکار
خیلی کمکم کردی و البته کم هم اذیتم نکردی
اما عزیز دلمی
کنار عسل و برکه قشنگه تا پایان خوشبخته خوشبخت باشی.
درضمن تا میتونی کری بخون، چون یه قهرمان هیچوقت جواب نمیده 
عمرت پربرکت و تنت سالم سام جان


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید