آخرین خبر/ پژمان جمشیدی با انتشار این عکس نوشت:
خوشگله زادروزت خجسته
خیلی ساله دوستیم و دوست دارم اما از سریال پژمان ، شدیم یار و برادر و همکار
خیلی کمکم کردی و البته کم هم اذیتم نکردی🤪
اما عزیز دلمی
کنار عسل و برکه قشنگه تا پایان خوشبخته خوشبخت باشی.
درضمن تا میتونی کری بخون ، چون یه قهرمان هیچوقت جواب نمیده ❤️
عمرت پربرکت و تنت سالم سام جان
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید