آخرین خبر/ عزت مهرآوران با انتشار این عکس نوشت:
حامد جان تهرانی مرا به صدسالگی برد ...بجای عنانم عصا داد سال......
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رزرو آنلاين بليط
ساميار آگهی