آخرین خبر/ نادر سلیمانی با انتشار این عکس نوشت:
آنچه در آینده از من خواهید دید
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

بلد
بلد آگهی