آخرین خبر/ مریم معصومی با انتشار این عکس نوشت:
نمی‌دانستم این اندوه است که ما را به تفکر وامی‌دارد یا تفکر است که ما را اندوهگین می‌کند؟! #چارلز_بوکوفسکیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

بلد
بلد آگهی