آخرین خبر/ معصومه کریمی با انتشار این عکس نوشت:
خدایا
مرا دریاب
همیشه،
همه جا،
حتى وقتى من حواسم نیست
.....................
٩٨/٤/٣١
#معصومه_کریمی
عکس تکرارى است، اما حالش خوب استما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رزرو آنلاين بليط
ساميار آگهی