آخرین خبر/ شیلا خداداد با انتشار انی عکس نوشت:
کاری از پیام ایرایی عزیز
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید