آخرین خبر/ مرجانه گلچین با انتشار این عکس نوشت:
کز دیو و دد ملولم و پروازم ارزوست😊 اقا ما رفتیم 🖐 بدی خوبی دیدین به بزرگی خودتون ببخشین🙏 نشد که بشه😔 هرچی صبر کردیم کاسه صبرمون لبریز شد 😡، هرچه نقشه کشیدیم نقش براب شد 🤪هرچی بافتیم پنبه شد 🙄هر چه ارزو کردیم بر باد شد🙄من باختم 🤬بدجوریم باختم😡،فقط بزارین برررررررم من🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐#نادرگلچین #منیژه_گلچین #نادیادلدارگلچین #مرجانه_گلچین ( پروازمو دوست عزیزم الهام جان کفایی ثبت کرد دستش درد نکنه یکم بالاتر میرفتم دیگه عمرا این لحظه رو میتونست ثبت کنه😂😂😂😉

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید