آخرین خبر/ زهره سادات هاشمی در واکنش به بازتاب نظرش درباره مهاجرت مزدک میرزایی این استوری را منتشر کرد.


وی این استوری را شب قبل راجع‌به مهاجرت مزدک میرزایی منتشر کرد.