منظوم/ حدیث میرامینی با انتشار این عکس نوشت: این زیبایی نیست که آفریننده عشق است . بلکه عشق است که آفریننده زیبایی است #تولستوىما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

بلد
بلد آگهی