آخرین خبر/ گلاره جباری با انتشار این عکس نوشت: من نکنم نظر به کس
جز رخ دلربای تو ...
پ.ن: عکس شاد و مجلسی به مناسبت عید


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید