منظوم/ مریم سلطانی با انتشار این عکس نوشت: مردم حرف‌هاى شما را فراموش میکنند، کارهاى شما را فراموش میکنند ولى احساسى را که در انها ایجاد کرده اید را هیچ وقت فراموش نمى کنند...
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید