منظوم/ پوریا پورسرخ با انتشار این عکس نوشت: ایرج خان.... ایل دا... هنر آقاى قومى.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید