آخرین خبر/ داریوش فرضیایی این عکس را منتشر کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید