آخرین خبر/ آزاده صمدی با انتشار این عکس نوشت: کودکان قصه های ناگفته زندگی هستند در گفتن این قصه ها باید آهسته و آرام قدم برداریم نکند ترک بردارد دل این غنچه های تازه شکفته ...
این روزها در کنار دغدغه های فراوان زندگی کودکان سرزمینمان را فراموش نکنیمما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید