آخرین خبر/ لیندا کیانی با انتشار این عکس نوشت: خاطرات چوبهاى خیسى هستند که با آتش زندگى نه میسوزند و نه خاکستر میشوند...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی