آخرین خبر/ مریم خدارحمی با انتشار این عکس نوشت: عشق هرگز به مرگ طبیعی نمی میرد
می میرد
چون ما نمی دانیم چگونه دوباره از سرچشمه اش سرشارش کنیم
از کوری می میرد و
از اشتباه ها و
از خیانت ها
از مرض می میرد
و از زخم ها
از خستگی می میرد و
از پژمردگی و
از تیرگی ... "آناییس نین"


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید