آخرین خبر/ پوران درخشنده با انتشار این عکس نوشت: یادآوری خاطره انگیزی از روز های فیلمبرداری فیلم (شمعی در باد) با بازی بهرام رادن شهاب حسینی و حسام نواب صفوی سال ۱۳۸۲....


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی