آخرین خبر/ پندار اکبری با انتشار این عکس نوشت:
..
همه تغییرات بزرگ وقتی شروع میشه که شما تصمیم میگیری مثل همه نباشی...
عکس از عرفانِ کاستاکورتا
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید