آخرین خبر/ مجید مظفری با انتشار این عکس نوشت:
درود دوستان ، ایام به کامتان .عکس از : خانم شاداب وثوقى
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی