آخرین خبر/ ریحانه پارسا و مهناز افشار این دو استوری را در واکنش به یکیدیگر منتشر کردند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید