آخرین خبر/ پولاد کیمیایی با انتشار این عکس نوشت:
زندگی پانتومیم است !
حرف دلت را به زبان بیاوری
باختی . . !#رئیس #خاطره #فیلم#خسروشکیبایی❤ #پولادکیمیاییما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

بلد
بلد آگهی