آخرین خبر/ علی اوجی با انتشار این عکس نوشت: وقتی پشمک خودشو به زور جا می کنه
تو عکس ... نگاه کن قیافه رو آخه ...
پشمک جان عاشق عکس
با حال باش مثل پشمک
مدیونین فکر کنین داره محبت می کنه به من


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی