آخرین خبر/ ویدا جوان با انتشار این عکس نوشت: یک پرتره در داخل دوربین ساخته نمی شود، بلکه در هر دو طرف آن ساخته می شود – ادوارد استایکن
روز عکاس بر تمام عکاسان عزیز مبارک


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی