آخرین خبر/ مریم امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت:
گرفتن تقدیر نامه درکنار اساتید هنر برای من افتخاری بود باتشکر ازبانوفریبا متخصص وجناب اقای مهدی سلطانی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

بلد
بلد آگهی