آخرین خبر/ محمدرضا فروتن با انتشار این عکس نوشت:
من باشم تو نباشی
من خوبم تو بد
من بر حقم تو ناحق
من پاکم تو ناپاک
چه کنیم با این باورهای نادرست که دشمن اصلی رشد و سعادت اند.
چه کنیم برای حال دنیا که بهتر شود؟
.
#احترام_به_حقوق_حیوانات

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید