آخرین خبر/ پندار اکبری با انتشار این عکس نوشت:
روز جهانی عکاسی به سلفی بگیران بی ملاحظه تا دوستان درجه یک کاربلد با ملاحظه مبارک
همیشه بهترینها از دریچه دوربین شما ثبت بشه
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی