آخرین خبر/ ارژنگ امیرفضلی با انتشار این عکس نوشت:
دوستم مازیار نزدیک ٤یا ٥ بار ازم عکس گرفت و هر دفعه که میبردم چاپ میکردم وقتی عکس انداخته بود که یا من هنوز نپریده بودم یا داشتم میرسیدم به زمین نصفم هم تو قاب نبود -
دست اخر دوستم مازیار را وایسوندم دوربین را تنظیم کردم دم چشمش و گفتم از جاش تکون نخوره -
اصلا تکون نخوره مثل مجسمه .!
-
بعد بهش گفتم هر وقت عربده زدم تو دکمه ساتر را فشار بده یا همون شاتر بزن -
( از همان موقع اسم شاتر را گذاشتم عربده ) -
بعد رفتم یِته پرنده زدم و رو هوا عربده زدم یا به نوعی شاتر زدم 🥰
-
-
توضیحات ؛؛
-
-
نوع حرکت ؛ یِتِه پرنده با پنجه عقاب گردن اردکی بهمراه میمون خر ( از حرکت های تلفیقی و ساخته خودم بود فقط برای کشتن طرف با یک حرکت 😒)
-
دوربین؛کوداک صدو ده -
-
مکان ؛ زیر زمین متروکه منزل قدیم پدری
- -
رشته ؛ کونگ فو توا ( که انزمان قدغن بود و بصورت مخفیانه تدریس میکردن ، حالا چرا کسی نمیدونست 😂)
-
عشق؛ بروس لی
-
سن ؛١٦
-
کَله ؛ بو قرمه سبزی - -اکسسوار ؛پیت نفت
رویا پردازی ؛٩٨٪؜
-
دیافراگم ؛ اتومات
-
سرعت ؛اتومات -
-
درب سمت راست ؛ منتهی به حمام و مستراح
-
در پشت سر ؛ اتاق قدیمی کفترهایدُم چتری -
-
در سمت چپ ؛ پشت تنور نانوایی سنگکی -
-
-
د ض؛ این مکان روزی نو ساز بوده و هنرپیشه های قدیم تئاتر های لاله زار انجا بصورت اجاره سکونت میداشتند -
❤️چه ادمهای بزرگی از همانجایی
که من پریدم پریده بودند❤️
-ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی