آخرین خبر/ ساره بیات با انتشار این عکس نوشت:
منوچهر عزیز ما،
باش و بمان و چون همیشه بدرخش.
تولدت مبارک.

عکس از معین باقری عزیز.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید