آخرین خبر/ مهدی یراحی با انتشار این عکس نوشت:
بعد از کنسرتهاى تهران، رفسنجان، کرمان و سیرجان دوباره برگشتیم خونه...
همراه با همدل ترینها✊🏽
و شما همراهانم که در همه اجراها بهترین بودین و باعث افتخار🙏🏼
از این همه انرژى که به ما دادین ممنونم
به امید دیدارِ همه همراهان، خیلى زود
همراهتون...
٢٩ /٥ /٩٨
#فرودگاه_مهرآباد
#همراهان
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید