آخرین خبر/ شهرزاد عبدالمجید با انتشار این عکس نوشت:
عید سعید غدیر به تمامی سیدها و سیده ها از جمله خودم وتمامی مسلمانها تبریک میگم🌹🌹🌹🥀🥀🥀🌺🌺🕉
ثبت لحظه از دوست هنرمندم وهاب امانی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

بلد
بلد آگهی