آخرین خبر/ گیر دادن احسان علیخانی به فاطمه عبادی برای استفاده از کلمات غیر فارسی.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی