آخرین خبر/ امیر کربلایی‌زاده با انتشار این عکس نوشت: با مردی برای تمام فصول
سپاس از محبت ولطفی که بهم داشتین
شورو حال مردم ،نشان محبوبیت شما در قلبها بود
کلی کیف کردم،سالهای سال ماندگار وسلامت باشینما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی