آخرین خبر/ یاسمینا باهر با انتشار این عکس نوشت: هیچ کس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد و هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که به لبخندی نیاز نداشته باشد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی