آخرین خبر/ نیما شعبان‌نژاد با انتشار این عکس نوشت: رو به رو آماده باش.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید