آخرین خبر/ علی شادمان با انتشار این عکس نوشت: گَر همه عالم شُد آکنده زِ غَم تو بخند؛
تو عالم اَمر منی ...
«هزلیات شادمان»
#خواهر
عکس: ایمان کیادربندسری


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رسپينا
رسپينا آگهی