آخرین خبر/ احسان حدادی با انتشار این عکس نوشت: از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن 
به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن 
کسانی که آزارت دادند ببخش .
کسانی که تو را تنها گذاردند فراموش کن


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رسپينا
رسپينا آگهی