آخرین خبر/ بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس نوشت: جان و جهان! دوش کجا بوده‌ای
نی غلطم، در دل ما بوده‌ای
دوش ز هجر تو جفا دیده‌ام
ای که تو سلطان وفا بوده‌ای
آینهٔ رنگ تو عکس کسیست
تو ز همه رنگ جدا بوده‌ای


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی