آخرین خبر/ امیر نوری با انتشار این عکس نوشت:
بیمار خنده های تو ام بیشتر بخند
خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب
#پدر#پسر#دختر#
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی