آخرین خبر/ افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت:
فیلم #سینمایی #محاکمه #کارگردان #زنده یاد#ایرج قادری ۱۳۸۶
#محصول #هدایتفیلم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید