آخرین خبر/ نازنین بیاتی با انتشار این عکس نوشت: همتا
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید