آخرین خبر/ مهدی رحمتی با انتشار این عکس نوشت: زمان مثل رودخانه در جریان است و نمیتوانی آبی که رفتـه را دوبار لمـس کنی و جـریـانی که گذشته هرگز دوباره باز نمیگرد ...
در زمان حال و از هر لحظه زندگیت لذت ببر ... یا حق


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید