آخرین خبر/ حمیرا ریاضی این عکس را منتشر کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید