آخرین خبر/ نگین صدق‌گویا با انتشار این عکس نوشت: مى دانى جانم
صبح ها همین که صداى سوت کشیدنِ کترى روى اجاق را بشنوى،
بوى نان سنگکِ تازه صبحِ زودِ پدر به مشامت برسد،
و صداى صبحانه حاضر کردن مادر از آشپزخانه بیاید،
یا وقتى عطر قورمه سبزى هاى ظهر جمعه اش توى خانه مى پیچد و هوش از سَرَت میبرد،
همین که چشمت ببیندشان و گوشت نفس هایشان را بشنود،
همین که آغوش گرمشان را لمس کنى وبگویى "چقدر دوستشان دارى"
یعنى "صبحت به خیر" شده...!
جمعه و شنیه و روزهاى دیگرش فرقى نمى کند!
صبح هاى بودنشان همیشه به خیر میشود...
روزتون به خیر


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رزرو آنلاين بليط
ساميار آگهی